Wortlaut der geplanten Rede von Kaczynskiy in Katyn

Polnisch lernen

 
Ich empfehle Ihnen den Polnisch lernen von sprachenlernen24:
"Lernen Sie Polnisch wesentlich schneller als mit herkömmlichen Lernmethoden!"

Nachstehend finden Sie Text und Übersetzung der Rede, die der polnische Präsident Lech Kaczynski über den Gräbern von Katyn halten wollte.

Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katynskich! Szanowni Panstwo!

W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysiacy polskich jenców z obozów i wiezien NKWD zostalo zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyzszych wladz Zwiazku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Molotow i agresja na Polske 17 wrzeznia 1939 roku znalazly swoja wstrzasajaca kulminacja w zbrodni katynskiej. Nie tylko w lasach Katynia, takze w Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach strace? wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzacych podstawe naszej panstwowosci, nieugietych w sluzbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiace mieszkanców przedwojennych Kresów byly zsylane w glab Zwiazku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyly droge polskiej Golgoty Wschodu.

Najbardziej tragiczna stacja tej drogi byl Katyn. Polskich oficerów, duchownych, urzedników, policjantów, funkcjonariuszy strazy granicznej i sluzby wieziennej zgladzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwalceniem praw i konwencji cywilizowanego swiata. Zdeptano ich godnosc jako zolnierzy, Polaków i ludzi. Doly smierci na zawsze mialy ukryc ciala pomordowanych i prawde o zbrodni. Swiat mial sie nigdy nie dowiedziec. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej zaloby, do oplakania i godnego upamiatnienia najblizszych. Ziemia przykryla slady zbrodni, a klamstwo miaolo wymazac ja z ludzkiej pamieci.

Ukrywanie prawdy o Katyniu – efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili – stalo sie jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: zalozycielskim klamstwem PRL. Byl to czas, kiedy za pamiec i prawde o Katyniu placilo sie wysoka cene. Jednak bliscy pomordowanych i inni, odwazni ludzie trwali wiernie przy tej pamieci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przeniesli ja przez czas komunistycznych rzadów i powierzyli rodakom wolnej, niepodleglej Polsce. Dlatego im wszystkim, a zwlaszcza Rodzinom Katynskim, jestesmy winni szacunek i wdziecznosc. W imieniu Rzeczypospolitej skladam najglebsze podziekowanie za to, ze broniac pamieci o swoich bliskich, ocaliliscie Panstwo jakze wazny wymiar naszej polskiej swiadomosci i tozsamosci.

Katyn stal sie bolesna rana polskiej historii, ale takze na dlugie dziesieciolecia zatrul relacje miedzy Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katynska rana mogla sie wreszcie w pelni zagoicv i zabliznic. Jestesmy juz na tej drodze. My, Polacy, doceniamy dzialania Rosjan z ostatnich lat. Ta droga, która zbliza nasze narody, powinnismy isc dalej, nie zatrzymujac sie na niej ani nie cofajac.

Wszystkie okolicznosci zbrodni katynskiej musza zostac do konca zbadane i wyjasnione. Wazne jest, by zostala potwierdzona prawnie niewinnosc ofiar, by ujawnione zostaly wszystkie dokumenty dotyczace tej zbrodni. Aby klamstwo katynskie zniknalo na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy sie tych dzialan przede wszystkim ze wzgledu na pamiec ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin. Ale domagamy sie ich takze w imie wspólnych wartosci, które musza tworzyc fundament zaufania i partnerstwa pomiedzy sasiednimi narodami w calej Europie.

Oddajmy wspólnie hold pomordowanym i pomódlmy sie nad ich glowami. Chwala bohaterom! CzescIch pamieci!

Originaltext: Rzeczpospolita

* * *

Sehr geehrte Vertreter der Katyn-Familien, sehr geehrte Damen und Herren!
Im April 1940 wurden mehr als 21 000 polnische Kriegsgefangene aus den Lagern und Gefangene der NKWD ermordet. Dieses Verbrechen des Massenmordes wurde nach dem Willen Stalins und auf Befehl der obersten Führung der Sowjetunion vollstreckt. Das Bündnis des Dritten Reiches und der UdSSR, der Ribbentrop-Molotow-Pakt und die gegen Polen gerichtete Aggression vom 17. September 1939 fanden ihren Höhepunkt im Verbrechen von Katyn. Nicht nur in den Wäldern von Katyn, auch in Twer, Charkow und anderen bekannten und unbekannten Orten fanden Morde an Bürgern der II. Republik statt an Menschen, die das Fundament unserer Staatlichkeit bildeten, die unbeugsam waren im Dienst am Vaterland. Zur gleichen Zeit wurden die Familien der Ermordeten und Tausende von Einwohnern unserer Ostgebiete der Vorkriegszeit (Kresy) ins Innere der Sowjetunion deportiert, wo ihre unaussprechlichen Leiden den Weg des polnischen Golgatha des Ostens kennzeichnen.

Die tragischste Station auf diesem Weg war Katyn. Die polnischen Offiziere, Geistlichen, Beamten, Polizisten, Beamten des Grenzschutzs und des Strafvollzugs wurden ohne Prozess und Urteil umgebracht. Sie waren die Opfer eines unerklärten Krieges. Sie wurden ermordet unter Verletzung der Gesetze und Konventionen der zivilisierten Welt. Ihre Würde als Soldaten, Polen und Menschen wurde mit Füßen getreten. Die Gruben des Todes sollten die Leichen der Ermordeten und die Wahrheit über das Verbrechen für immer verbergen. Den Familien der Opfer wurde das Recht der öffentlichen Trauer, des Beweinens und eines würdigen Erinnerns an ihre Angehörigen genommen. Die Erde bedeckte die Spuren des Verbrechens und eine Lüge sollte sie aus dem menschlichen Gedächtnis löschen.

Die Verheimlichung der Wahrheit über Katyn – Effekt der Entscheidung derjenigen, die das Verbrechendurchgeführt hatten – wurde zur Gründungslüge der Volksrepublik Polen. Es war eine Zeit, in der man für die Erinnerung und die Wahrheit über Katyn einen hohen Preis zahlte. Doch die Angehörigen der Ermordeten und andere mutige Menschen haben dieser Erinnerung die Treue gehalten. Sie haben sie durch die Zeit der kommunistischen Herrschaft hinübergerettet und ihren Landsleuten im freien, unabhängigen Polen übergeben. Deshalb schulden wir ihnen allen, vor allem den Familien der Opfer von Katyn, Respekt und Dankbarkeit. Im Namen der Republik danke ich Ihnen zutiefst: Sie haben die Erinnerung an Ihre Angehörigen verteidigt und damit eine wichtige Dimension unseres polnischen Bewusstseins, unserer Identität gerettet.

Katyn ist zu einer schmerzenden Wunde der polnischen Geschichte geworden, aber sie hat auch über Jahrzehnte die Beziehungen zwischen Polen und Russen vergiftet. Arbeiten wir daran, dass die Wunde von Katyn sich endlich vollends schließen und vernarben möge. Wir sind schon auf diesem Weg. Wir Polen erkennen die russischen Bemühungen der letzten Jahre an. Dieser Weg, der unsere Völker einander annähert, müssen wir weitergehen und nicht von ihm zurückweichen. Alle Umstände des Verbrechens von Katyn müssen bis zum Ende untersucht und aufgeklärt werden. Wichtig ist es, das die völlige Unschuld der Opfer festgestellt wird, dass alle Dokumente, die das Verbrechen von Katyn betreffen veröffentlicht werden, damit die Katyn-Lüge für immer aus dem öffentlichen Raum verschwindet. Wir fordern dies vor allem im Gedenken der Opfer und ob der Leiden ihrer Familien. Aber wir fordern es auch im Namen der gemeinsamen Werte, die ein Fundament von Vertrauen und Partnerschaft unter den Nachbarvölkern in Europa bilden müssen.

Gedenken wir gemeinsam der Ermordeten und beten wir über ihren Häuptern. Ruhm den Helden! Ehre ihrem Andenken!

Übersetzung: © Brigitte Jäger-Dabek

Alles zum Thema:

Weitere Artikel der Serie

Über Brigitte Jaeger-Dabek 1608 Artikel
Brigitte Jäger-Dabek kennt Polen seit vielen Jahren und ist als freie Journalistin Polen-Expertin. Sie ist Autorin des preisgekrönten Buchs "Länderporträt Polen".